Spørsmålene vi stilte

En filosofisk samtale kan ta utgangspunkt i hva som helst: et bilde, et musikkstykke, en hendelse, en observasjon, en teori, en fortelling, et spørsmål m.m. Etter den innledende hendelsen samler gruppen seg om et tema som interesserer deltagerne. Samtalen utfolder seg så i henhold til innspillene som kommer.

I dette prosjektet stod vi ikke fritt tematisk da oppdraget var å undersøke elevenes forhold til dataspill. Vi hadde derfor formulert noen hovedspørsmål som vi ønsket å belyse i samtlige samtaler. Under hvert av hovedspørsmålene hadde vi formulert en rekke underspørsmål som var ment å utdype og belyse hovedspørsmålene. For å komme igjennom alle hovedspørsmålene i løpet av 90 minutter, fikk vi begrenset tid til hvert enkelt spørsmål.

De fire hovedspørsmålene var:

  • Hvorfor spiller du dataspill?
  • Hva er dataspill?
  • Når du gjør noe i et dataspill gjør du da noe på ordentlig?
  • Blir du et bedre eller dårligere menneske av å spille dataspill, eller gjør det ingen forskjell?