Hva er dataspill?

I denne samtalesekvensen spør samtaleleder hvordan man ville forklare hva et dataspill er for en marsboer som aldri har sett et dataspill før. Fordelen med denne vinklingen er at den lar en trenge igjennom innforståttheten man gjerne har til et så velkjent fenomen.

Et av barna forsøker seg på det opplagte svaret at dataspill er «spill i data», eller med andre ord spill man spiller på datamaskiner. Men samtaleleder påpeker at dette svaret ikke bringer oss videre, fordi det ikke sier noe om hva det er vi gjør på datamaskinen som gjør denne aktiviteteten til dataspill.

Eleven følger opp med at dataspill er noe som er «gøy eller interessant», og samtaleleder foreslår en modifisert variant av definisjonen; at dataspill er noe man gjør på datamaskiner som er gøy og interessant.

Straks denne definisjonen er formulert, synes det å bli klart i samtalen at dette ikke griper det spesielle ved dataspill, for det er mange ting man gjør på en datamaskin som er gøy og interessant, uten at det av den grunn trenger å bety at man spiller dataspill. Eleven bidrar med å si at chatting nettopp er et eksempel på dette. Som dialogen viser, er det noe viktig som ikke har blitt plukket opp i diskusjonen: hva slags type aktivitet spilling er til forskjell fra andre aktiviteter.

I en annen gruppe stiller samtaleleder spørsmålet «Hva er forskjellen på et dataspill og en låvedør?» En elev foreslår at et dataspill, til forskjell fra en låvedør, er laget av pixler. Samtalelederen går så denne definisjonen etter i sømmene. Siden utfordringen lå i å skjelne dataspill fra låvedører, følger han opp med å spørre hva låvedører består av. Barna forsøker ulike typer svar, men kommer til slutt til at låvedører består av atomer.

Dette skulle altså bety at forskjellen ligger i at dataspill består av pixler, mens en låvedør består av atomer. Men så spør samtalelederen elevene hva pixler er laget av. Han foreslår at pixler til syvende og sist bestå av atomer, noe elevene synes å være enige i, så forskjellen de mente å påvise synes å forsvinne, ettersom både dataspill og låvedører til syvende og sist synes å bestå av atomer. Man er dermed tilsynelatende like langt, og noe mer må til for å komme nærmere et svar på spørsmålet.