Elevenes evaluering

Det er vanlig å avslutte en filosofisk samtale med en oppsummering og evaluering (metasamtale), noe vi også har gjort i alle samtalene i dette prosjektet. Som man kan se av videoeksemplene under, benyttes mange av de samme samtalegrepene under evalueringen som i samtalen forøvrig.

Vi har fått mye nytt å tenke på, og vi har aldri har tenkt over dataspill på denne detaljerte måten før. Elevene opplever den filosofiske måten å spørre på som lærerik og annerledes fordi vi går dypere inn i temaet.

Samtalen var gøy. Vi fikk snakke mye og fikk vite mer om de andres personlighet. Du stilte mange spørsmål som vi måtte tenke igjennom. Vi lærte litt om filosofi, at filosofi er å stille spørsmål som ikke har fasitsvar. Det har vært mye diskusjon, og vi fikk oppleve hvordan det var å snakke filosofisk. Overrasket over at det er så mange spørsmål i filosofi. Samtalen var også underholdende.

Veldig lærerik og spennende samtale, mente flere. Hvorfor? Fordi vi har lært hvorfor vi spiller dataspill, og hva som skjer med oss når vi spiller. Nå kan vi tenke mer om dataspill før og etter at vi spiller. Vi fikk også vite mer om hvorfor vi blir avhengige. Spennende å lære at vi kan ha ordentlige venner i dataspill.

Vi har lært noe om hva som kan skje hvis man spiller for mye spill: Vi kan bli annerledes og avhengig. Dette har vært en interessant samtale, og vi har lært om konsekvenser.

Vi fikk spørsmål som vi måtte tenke ordentlig over. Dette var en annerledes samtale hvor vi måtte tenke over hva vi selv gjør og hvordan vi begrunner våre handlinger.

Hva var annerledes med denne samtalen? Vi snakket om et tema som vi ikke pleier å snakke om. Elever pleier heller ikke å få snakke så mye i en vanlig time. Her får vi si det vi vil, mente én. En annen mente at dette er en smartere samtale. Hvorfor? Fordi her tenker vi mer.

Filosofi er morsommere enn andre timer. Du stiller spørsmål som får oss til å tenke mer. En annen sier at det er litt kjedelig å svare på så mange spørsmål, men legger til at det likevel er morsommere å få prate selv enn å måtte høre på læreren hele tiden.