Menneskene

Prosjektet blir gjennomført som et samarbeid mellom Barne- og Ungdomsfilosofene og Filosofisk Prosjektsenter. Prosjektgruppen består av fire personer.

Øyvind Olsholt og Ariane Scheldrup driver Barne og undomsfilosofene ANS. De har gitt ut flere bøker om filosofering med barn, blant annet boken Filosofi i skolen, som vant Tano-Aschehougprisen 1999. Denne boken har vært pensum på lærer- og etterutdanningen ved flere høyskoler. I 2008 utga de boken «Filosofiske samtaler i barnehagen – Å ta barns tenkning på alvor» sammen med førskolepedagog Maaike Lahaise.

Harald Schelderup, har mangeåring erfaring som underviser ved Examen Philosophicum, og som samtaleleder for barn og ungdom. Han er, sammen med Øyvind Olsholt, forfatteren av boken «Exphil03: en komplett guide»

John Richard Sageng var med å introdusere Filosofisk Cafe i Norge, og har undervist på bachelor- og masternivå ved Universitetet i Oslo i metafysikk og språkfilosofi. Han er initiativtager og hovedorganisator for den internasjonale konferanseserien «The Philosophy of Computer Games», som er blitt avholdt i samarbeid med en lang rekke internasjonale filosofi- og spillforskningsinstitutter. Han har skrevet artikler om virkelighetsbegrepet i dataspill, om handling i dataspill og om forholdet mellom spill og virkelige konsekvenser i den klassiske spillmodellen. Han er også redaktør for boken «The Philosophy of Computer Games» som utgis på Springer forlag i 2011.